Jeg oplever jævnlig i terapien med mennesker som har omlagt deres vaner og afhængigheder, at vi igen og igen går tilbage og kigger på roden til afhængigheden. På de tidlige strategier for at opnå en form for tryghed og ro.

“Afhængighed er et sår. Et sår som skal heles”.

​Du har udviklet afhængighed hvis du:

  • Kun føler, du fungerer normalt, når du har indtaget rusmidler
  • Oplever, at du ikke har kontrol over, hvornår og hvor meget du indtager
  • Tilrettelægger din tid i forhold til, hvornår du kan indtage alkohol eller rusmidler.

Oplever du at dit forbrug af for eksempel rusmidler eller alkohol har udviklet sig til afhængighed?

Afhængighed kan opstå i forhold til mange ting: Alkohol, stoffer, shopping, mad, sex, spil og meget mere. Det kan have store konsekvenser for dig og dine relationer:

Skyld og skam. Ensomhed. Isolation. Tab af job, økonomi, grænser, værdier, familie, relationer.

Jeg har i flere år arbejdet som misbrugsbehandler. Både i døgnbehandling og i kommunalt regi. Jeg har derfor erfaring i at arbejde med afhængighed og med pårørende til afhængige.

Jeg oplever jævnlig i terapien med mennesker som har omlagt deres vaner og afhængigheder, at vi igen og igen går tilbage og kigger på roden til afhængigheden. På de tidlige strategier for at opnå en form for tryghed og ro.

Udviklingstraumer hænger ofte sammen med afhængighed. afhængigheden er strategier for at undgå smerte og utryghed.

Allerede som spædbørn begynder vi at danne vores forståelsesrammer. Fornemmelsen af tryghed, En sansning af at blive urolig og bange, for derefter at få hjælp til at falde til ro igen. Disse forståelser lærer os at mærke os selv. Hvis denne fundamentale kontakt ikke har været til stede, udvikler børn strategier for at opnå tryghed på anden vis. Enten insisterer de på opmærksomhed ved for eksempel at græde meget, eller de bliver tavse og opgiver kontakten. Senere i livet finder vi veje til at opnå en fornemmelse af ro. Det kan være i at overspise, ryge hash, shoppe, alkohol og meget andet.

Det kræver stort mod at kigge på sine mønstre og at ændre dem. At ændre vaner tager tid og dedikation, og det er vigtigt man ikke er alene i den proces. Derfor findes der også adskillige fællesskaber for mennesker med afhængighed, som støtter hinanden og lytter til hinanden. En uundværlig del i arbejdet på at ændre vaner. Men der er også et arbejde at gøre med sig selv og med sine relationer. Der kan det være en god ide at søge støtte fra en terapeut med erfaring i de herskende dynamikker. Da det er svært alene at undersøge sine strategier.