SE-TRAUMETERAPI

Traumeterapi skal helst foregå med en særlig uddannet terapeut eller psykolog.

Hvad er et traume egentlig?

Man kan være traumatiseret af en voldsom hændelse, eller man kan være traumatiseret som følge af stressfuld barndom med forsømmelse eller vanrøgt. Det er det man kalder et udviklingstraume.

Et traume er en psykologisk reaktion på en ekstrem stressfuld og overvældende oplevelse hvor man har følt sig fastlåst, uden håb og uden evnen til at handle på en måde man kunne ønske. Når et traume ikke bliver behandlet, kan det udvikle sig til en gennemtrængende dysfunktion for den enkelte, og det kan give langtrækkende konsekvenser. Det kan føre til at man mister evnen til at arbejde eller at danne positive relationer, eller bare til at føle behag ved sig selv. Ubehandlede traumer kan derfor ligge bag negative tanker og handlinger.

 Vi rammes alle af traumatiske begivenheder i løbet af livet. Men nogle gange sætter disse overvældelser af vores system sig fast. Det opleves som umuligt at give slip på ubehaget og frygten. Denne ubalance i nervesystemet kan komme til udtryk som

  • kronisk træthed

  • vredesudbrud

  • angst

  • søvnløshed

  • hukommelsesvanskeligheder

  • koncentrationsbesvær

  • kroniske smerter

Traumer kan heles

Når vi oplever at være traumatiserede, er vi ikke helt prisgivet. Traumer kan heles.  Derfor er det  bydende nødvendigt at lære at identificere dem, så vi kan arbejde med dem. Med de rette ressourcer og den rette støtte kan traumer opløses og forvandles i en retning som kan forbedre vores liv istedet for at ødelægge det.

Når vi er traumatiseret, er det vores nervesystem som er i ubalance. Jeg arbejder ud fra, at vores kloge krop gerne vil heles. Opgaven er, at hjælpe krop og nervesystem til naturligt at genfinde en rolig rytme. Det kan være nødvendigt at blive guidet til at finde de ressourcer, som er nødvendige for at genetablere balance i nervesystemet.

SE-traumeterapi er en nænsom metode til at forløse traumer. Gennem samtale og lette øvelser guides kroppen til at give slip på fastfrysninger og blokeringer i nervesystemet.

Jeg har mærket på egen krop hvordan gamle frygtbaserede mønstre er opløst og erstattet af større tillid til livet, og er derfor taknemmelig for at kunne praktisere SE-traumeterapi i min praksis.

Metoden er udviklet af den amerikanske psykolog og biofysiolog Peter A. Levine, der i over 40 år har forsket i og arbejdet med stress og traumer.

Læs mere her: https://somaticexperiencing.dk/

SE-traumeterapi Helsingør

Louise Herbert – psykoterapeut MPF

Jeg har praksis både i Helsingør og København K. Ønsker du at bestille en tid, eller har du spørgsmål til et terapiforløb, er du velkommen til at kontakte mig på mobil eller e-mail. Jeg ringer eller skriver tilbage så snart jeg har mulighed for det.

Profil

Jeg er Louise Herbert, jeg er uddannet psykoterapeut, familieterapeut og SE-traumeterapeut. Gennem de sidste 10 år har jeg specialiseret mig i traumer, stress, misbrug og afhængighed generelt.

Længden af et terapiforløb kan variere, alt efter de arbejdspunkter, der bringes ind i terapien. Men målet med terapi er altid, at klienten bliver i stand til selv at arbejde videre med udfordringerne.

Tidsbestilling

Ønsker du at bestille en tid, eller har du spørgsmål til et terapiforløb, er du velkommen til at kontakte mig på e-mail eller telefon.
Jeg ringer eller skriver tilbage så snart jeg har mulighed for det.

Praksisadresse

Helsingør
Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør

København K
Rådhusstræde 3 A, Baghuset
1466 København K
(Indgang gennem porten)

Kontakt

Privatlivspolitik