PSYKOTERAPI

De fleste mennesker starter i psykoterapi fordi de har et et ønske om at lære sig selv bedre at kende. De kan være nysgerrige på deres historie, relationer og tanke- og handlemønstre. Mange kommer med en specifik problemstilling eller et tema, som de ønsker at se på.

Terapi er en proces man sætter i gang

Når man går i psykoterapi er det sjældent man mærker en forandring med det samme. De første par samtaler vil vi derfor undersøge og afstemme de forventninger du kommer med, og se på de forandring du ønsker at lave. Et forløb kan være af kortere og af længere varighed alt efter de problemstillinger der kommer i spil i terapien.

Jeg er meget optaget af at støtte mine medmennesker i at finde hjem til sig selv.  Vi kan alle opleve en følelse af at blive væk fra os selv. At finde tilbage til sig selv, er den vigtigste rejse vi kan tage. Vi har forskellige måder at finde mening og vej i livet. Vigtigheden af at have en fornemmelse af sjæl … eller at mærke en tryghed i kroppen. Det kan have mange navne at finde fornemmelsen af sammenhæng.

Det kræver mod at stå ved sig selv, at mærke når man ikke er sikker, og mod til at se på de valg man har taget, med åbne øjne. Og det kræver mod at slutte fred med fortiden, og med handlinger som måske kan have voldt skade på dig selv og på andre. Mod kan man finde frem når man oplever sig hørt og set. Når man er tryg. I terapien handler det først og fremmest om at det er et trygt rum for dig.

Gennem den erfaring jeg har dannet mig bl.a. som Mindfulness-instruktør og som SE-traumeterapeut, bruger vi tid på at forankre en oplevelse af sikkerhed, før vi bevæger os ind i det som kan være særligt svært. Jeg har erfaring med, at angst, stress og depression udspringer af det væld af tanker som vi ikke føler os i stand til at stilne. Dette tankemylder er lettere at ændre og stilne, når nervesystemet er i ro.

Individuel psykoterapi kan være løsningen for dig, når du, som de fleste af os gør, oplever en krise i løbet af livet. Selvværdet og oplevelsen af at kunne overkomme hverdagen kan svinge enormt. Når vi havner i sådan en livskrise, kan psykoterapi faktisk være en enestående mulighed for at udvikle sig og blive stærkere og klogere. Forløbet kan variere i hyppighed og længde.

Jeg har blandt andet erfaring med

 • Følelsen af ensomhed

 • Magtesløshed

 • Aggression

 • Dårlig søvnrytme

 • Depressive tanker

 • Sorg ved at miste

 • Skilsmisse

 • Stress og angst symptomer

 • Angst

 • Familie og pårørende til mennesker med psykisk sygdom

 • Afhængighed

Jeg tror på en engageret og medlevende relation i psykoterapien

Derfor er min terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret. Det vil sige, at vi tage udgangspunkt i det, som udspiller sig her og nu. Vi bringer altid vores faste tankemønstre og følelser i spil, når noget berører os dybt. Derfor giver det mening for mig at tale om det, som er vigtigt her og nu, da tilstanden ofte har rødder i de gamle mønstre.

Det har stor betydning, at kontakten mellem psykoterapeut og klient er god. At der er tillid og åbenhed i mødet med den terapeut du/I vælger. Det er blandt andet et spørgsmål om kemi og temperament. Jeg stiller mig derfor gerne til rådighed for at hjælpe med at finde den bedste løsning for dig/jer.

Du er velkommen til at ringe til mig, for en uddybende samtale.

Hvor længe skal du gå i terapi?

Længden af et terapiforløb kan variere meget, alt efter de arbejdspunkter, der bringes ind i terapien. Men målet med terapi er altid, at klienten bliver i stand til selv at arbejde videre med udfordringerne. Derfor kan et psykoterapiforløb være af både kortere og længere varighed.

Jeg tilbyder terapi fra mine lokaler i Helsingør i Nordsjælland og København K.

NADA-øreakupunktur

Jeg er certificeret NADA-øreakupunktør (Acupuncture detox specialist) fra NADA-Danmark. Du kan modtage Nada som supplement til terapien hos mig. Læs mere om Nada-øreakupunktur

Psykoterapi Helsingør

Jeg har praksis både i Helsingør i Nordsjælland og København K. Ønsker du at bestille en tid, eller har du spørgsmål til et terapiforløb, er du velkommen til at kontakte mig på mobil eller e-mail. Jeg ringer eller skriver tilbage så snart jeg har mulighed for det.

Profil

Jeg er Louise Herbert, jeg er uddannet psykoterapeut, familieterapeut og SE-traumeterapeut. Gennem de sidste 10 år har jeg specialiseret mig i traumer, stress, misbrug og afhængighed generelt.

Længden af et terapiforløb kan variere, alt efter de arbejdspunkter, der bringes ind i terapien. Men målet med terapi er altid, at klienten bliver i stand til selv at arbejde videre med udfordringerne.

Tidsbestilling

Ønsker du at bestille en tid, eller har du spørgsmål til et terapiforløb, er du velkommen til at kontakte mig på e-mail eller telefon.
Jeg ringer eller skriver tilbage så snart jeg har mulighed for det.

Praksisadresse

Helsingør
Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør

København K
Rådhusstræde 3 A, Baghuset
1466 København K
(Indgang gennem porten)

Kontakt

Privatlivspolitik