Grupperådgivning

  • Er I en gruppe af ledere eller kollegaer med samarbejdsudfordringer, der er svære at gennemskue og håndtere?
  • Er arbejdsenergien lav og dynamikken i gruppen træg?
  • Er rollefordelingen i gruppen uklar og i ubalance?
  • Oplever I, at opgaverne ikke bliver løst, og at initiativerne siver ud mellem jeres hænder?

Bryd mønstret - skab et godt klima
Oplevelser som disse opstår ofte i en arbejdsgruppe, men det kan være en ensom oplevelse at tilhøre en gruppe, der ikke fungerer optimalt. Hvordan bryder man mønstret og skaber et godt, konstruktivt og produktivt samspil?

Friske perspektiver og ny energi

Som professionel udefrakommende kaster jeg ny energi og nye perspektiver ind i jeres gruppe. Gennem mine observationer og fælles samtaler, hvor alle bliver inviteret til at byde ind med deres syn på udfordringerne i samarbejdet, finder vi gruppens akilleshæl og identificerer de ressourcer og de muligheder, I skal arbejde videre med.

Bliv bevidst om dit ansvar for gruppen
Som hjælper og rådgiver støtter jeg både den enkelte og selve gruppen til selv at finde en løsning på udfordringerne. Når man bliver sig sit ansvar for gruppens dynamik bevidst, er man også i stand til at skabe præcis den arbejdssituation, man ønsker.

Kontakt mig

Psykoterapeut MPF

Louise Herbert

Allegade 22

3000 Helsingør

mail@louiseherbert.dk

2082 3124

Antal 3-8 gruppemedlemmer

Pris: 1.500,00 pr. time

Men kontakt mig for nærmere information, idet prisen afhænger af, hvor mange sessioner vi aftaler.