Rådgivning

Rådgivning og supervision adskiller sig fra terapi, ved at det fokuserer på de mere faglige udfordringer. Men da vi jo kun er eet og samme menneske, privat og i arbejdssammenhænge, vil der uundgåligt forekomme sammenfald. Vi støder på mønstre i arbejdssammenhænge som vi også har mødt i privatlivet. Derfor er det vigtigt at kende sine styrker og sårbarheder når man vil bruge sig selv optimalt professionelt. 

Individuel  supervision

Grupperådgivning/supervision

Jeg foretager supervision på arbejdspladser 

Kontakt mig for nærmere information  

Kontakt mig

Psykoterapeut MPF

Louise Herbert

mail@louiseherbert.dk

2082 3124